Política de qualitat


SUMESCAL, S.L., empresa dedicada a la fabricació, venda i lloguer de plataformes per a esdeveniments, coneix i entén l'entorn de mercat en el qual es troba, aplica tots els seus recursos tant materials com tècnics en la gestió de totes les seves activitats amb la finalitat de satisfer les necessitats dels clients actuals i potencials.


La integració dels requisits amb les diferents àrees de negoci, a partir de la identificació dels factors interns i externs que afecten la nostra organització, la identificació dels processos, el coneixement profund de les expectatives i requisits e les parts interessades i l'anàlisi de riscos són la base per a assegurar el compliment d'aquestes expectatives i promoure l'augment de la satisfacció de les parts interessades.


Així doncs, facilitem i impulsem la implicació del nostre principal client intern, els nostres professionals, reforçant la gestió per a conèixer i satisfer les seves necessitats i motivacions, i aconseguir el desenvolupament dels seus objectius amb els de l'organització. Per consegüent, SUMESCAL S.L. considera la millora contínua com a fonament per a la materialització d'aquesta política, i en la consecució dels objectius que es deriven d'aquesta.
Por consiguiente, SUMESCAL S.L. considera la mejora continua como fundamento para la materialización de esta política, y en la consecución de los objetivos que se derivan de la misma.


SUMESCAL S.L., assumeix el compromís de complir amb els requisits legals aplicables i amb altres requisits que l'organització subscrigui relacionats amb necessitats i expectatives que pugui afectar el nostre producte.


La Direcció de SUMESCAL, S.L., garanteix que aquesta política sigui comunicada, entesa, aplicada i revisada per a assegurar la seva adequació contínua i gestionarà la difusió al personal i altres parts interessades pertinents, segons correspongui, disposant per a això dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris.

Fdo. Xavier Mercadé – Gerencia
Les Franqueses del Vallès, 27 de noviembre de 2020

caCatalan
es_ESSpanish caCatalan