Estructures

Estructures

Mitjançant perfils estructurals d'alumini dotats de múltiples i diferents guies el muntatge d'aquests perfils es realitza senzillament amb una sola eina. Donada la seva forma, poden realitzar rampes, cobertes a una o dues aigües, viseres o fins i tot un teatre desmuntable amb tots els accessoris (teló de boca i de fons, barres per bambolines o il•luminació).

Las cubiertas a dos aguas para escenarios de 10 x 6 m disponen de cálculos justificativos oficiales para resistir vientos sostenidos de hasta 50 km/h y pesos equivalentes a 25 cm de nieve por metro cuadrado (equivale a 15 kg/m2).

Les cobertes a dues aigües per a escenaris de 10 x 6 m tenen càlculs justificatius oficials per a resistir vents sostinguts de 50 km/h i pesos equivalents a 25 cm de neu (que equival a 15 kg/m2).

Les construccions elevades estan basades en puntals amb torns manuals d'elevació que possibiliten el muntatge del sostre a una alçada còmoda i la seva posterior elevació a la mesura desitjada. Tot el conjunt s'uneix sòlidament a les plataformes Sumescal i el arriostrament de l'estructura fa mitjançant cables d'acer inoxidable i tensors, adaptables a possibles modificacions de muntatge.

Les Nostres Estructures

Comunica't amb nosaltres
    caCatalan
    es_ESSpanish caCatalan